حوزه ریاست

President Domain

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین دین محمدی
درجه علمی: دکترای تخصصی پزشکی مولکولی
سمت: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
پست الکترونیک :

عضو هیات علمی گروه ژنتیک و پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سوابق تحصیلی:
دکتری عمومی (MD)
MPH مدیریت شبکه های بهداشتی و درمانی
Ph.D پزشکی مولکولی

سوابق اجرایی:

•    معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان و جانشین رئیس دانشگاه از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱
•    فوکال پوینت آزمایشگاهی کارآزمایی بالینی واکسن پاستو کووک در دانشگاه (یکی از ۵ دانشگاه منتخب کشوری) علوم پزشکی زنجان و انستیتو پاستور ایران از ۱۴۰۰ تاکنون.
•    مسئول شبکه آزمایشگاهی تشخیصی کووید-۱۹ انستیتو پاستور در دانشگاه علوم پزشکی زنجان و انستیتو پاستور ایران از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱
•    مدیر گروه ژنتیک و پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از ۱۴۰۰ تاکنون

 

روسای دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بدو تاسیس تا کنون

 

 

نام و نام خانوادگی
 
تخصص مدت مسئولیت

دکتر حمیدرضا صادقی پور
 
دکترای تخصصی فیزیولوژی از ۲۱/۰۴/۶۶ تا ۰۹/۰۷/۶۹

دکتر علی اکبر زینالو
 
متخصص اطفال از ۰۷/۱۰/۶۹ تا ۳۱/۰۲/۷۳

دکتر حمید رضا پور حسینی
 
متخصص قلب و عروق از ۰۱/۰۳/۷۳ تا ۰۱/۱۱/۷۶

دکتر حسن شریفی
 
متخصص اطفال از ۰۲/۱۱/۷۶ تا ۰۷/۰۴/۷۸

دکتر محمد خانی
 
متخصص قلب و عروق از ۰۸/۰۴/۷۸ تا ۱۳/۰۱/۸۵

دکتر رحیم سروری زنجانی
 
دکترای تخصصی میکروبیولوژی مولکولی از ۱۴/۰۱/۸۵ تا ۱۴/۱۱/۹۲

دکتر علیرضا بیگلری
 
متخصص زنتیک انسانی MD, PhD از ۱۵/۱۱/۹۲ تا ۰۳/۰۷/۹۶

دکتر پرویز قزلباش
 
متخصص رادیولوژی از ۹۶/۰۷/۰۳ تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

دکتر حسن بختیاری
 
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان از ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
دکتر حسین دین‌محمدی دکترای تخصصی پزشکی مولکولی
از  از ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ تا  ....
 

  

نام و نام خانوادگی
سمت

علی عظیمی نژاد

مشاور رئیس دانشگاه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن

علی عظیمی نژاد رئیس دفتر ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۷
حسام اسکندری
مسئول دفتر ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰
حامد خاتمی
مسئول دفتر ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰
عیسی کریمی کارشناس اسناد و مدارک ۳۳۰۱۸۴۸۴
مهندس زهرا نصر
کارشناس فناوری اطلاعات حوزه ریاست ۳۳۱۳۰۷۰۷
شهلا ندرلو
اپراتور و متصدی امور دبیرخانه حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۴۰۱
نسترن مقدم
تایپیست دبیرخانه حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۴۰۳
سولماز رضادوست
تایپیست دبیرخانه حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۴۰۰