فرم ارتباط با معاون آموزشی


کد رهگیرى این فرم: P603-F657-U0-N607540          
[ چاپ فرم ]
فرم ارتباط با معاون آموزشی
1 نام و نام خانوادگی ( اختیاری) :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 شماره همراه ( اختیاری ):
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 عنوان یا مقطع تحصیلی :
یکی از گزینه ها انتخاب کنید :
 رزیدنت
 انترن
 استاجر
 روانشناس بالینی
 مطالعات اعتیاد
 سایر
4 لطفا" درخواست ها ، نظرات ، پیشنهادات خودرا درکادر ذیل مرقوم فرمائید .
5 تاثیر پیشنهاد فوق بر سازمان : اجرایی شدن این پیشنهاد چه دستاوردهایی برای سازمان دارد ؟ برای مثال صرفه جویی درهزینه ها و غیره
CAPTCHA