فرم ارائه پیشنهاد


کد رهگیرى این فرم: P523-F580-U0-N607557          
[ چاپ فرم ]
عنوان پیشنهاد :
مشخصات پیشنهاددهنده (گان):

ردیف نام پیشنهاد دهنده (گان) واحد محل کار مدرک تحصیلی پست سازمانی
پیشنهاد درمورد کدام واحد مصداق دارد ؟
 واحدهاي درماني مركز
  واحدهاي اداري مركز
 كل بيمارستان
  بيمارستانهاي دانشگاه
  كل دانشگاه
  وزارت بهداشت
شرح وضعیت قبلی و مشکلات آن :
شرح وضعیت پیشنهادی و مزایای آن :
شرح نحوه اجرای پیشنهاد :
هزینه اجرای طرح :
پاسخ را درکادر وارد کنید ( به ریال )
مدت زمان پیش بینی شده اجرای طرح :
پاسخ را درکادر وارد کنید ( به ماه )
سابقه انجام طرح در سایر مراکز :
نقاط ضعف اجرای طرح پیشنهادی :
CAPTCHA