فرم نظر سنجی از ارباب رجوع


کد رهگیرى این فرم: P522-F579-U0-N607549          
[ چاپ فرم ]
نام خدمت :
پیشنهادات :
احساس رضایت از خدمت دریافت شده :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
CAPTCHA