پزشکان و متخصصین مرکز

دکتر علیرضا آرمانی کیان
متخصص روانپزشکی
dr.armanizums.ac.ir
CV
دکتر مینا شعبانی
متخصص روانپزشکی
manazzums.ac.ir
CV
دکتر رضا پیرزه
متخصص روانپزشکی
pirzeh.rzzums.ac.ir
CV
دکتر سیدابوالفضل قریشی
متخصص روانپزشکی
sabghozums.ac.ir
CV
دکتر رامین ملکی
متخصص روانپزشکی
CV
دکتر یوسف مرسلی
متخصص روانپزشکی
Usefmorsalizums.ac.ir
CV
دکتر احمد ذوالقدریها
متخصص روانپزشکی
Dr.Zolghadrihazums.ac.ir
CV
دکتر مهسا قاسمی
متخصص روانپزشکی
CV
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
CV
     
 
دکتر مظاهر رضایی
دکترای روانشناسی بالینی 
mazrezzums.ac.ir
CV
دکتر امید ساعد
دکترای روانشناسی بالینی
o.saedzums.ac.ir
CV
دکتر سعیده زنوزیان
دکترای روانشناسی بالینی
Zenozianzums.ac.ir
CV
دکتر محسن داداشی
دکترای روانشناسی بالینی
mohsendadashizums.ac.ir
CV
دکتر ذکریا اسکندری
دکترای مطالعات اعتیاد
dreskandarizums.ac.ir
CV
دکتر سیده الناز موسوی
دکترای روانشناسی بالینی
دکتر علیرضا فریدی
دکترای مطالعات اعتیاد

CV
دکتر ثمانه احمدیان مقدم
 دکترای مطالعات اعتیاد
 ahmadiansamanehzums.ac.ir
CV 
دکتر زهرا هاشمی
دکترای طب فیزیکی و توانبخشی
CV
دکتر زهرا فرجی
متخصص پوست
CV
دکترمنیژه جزء پناهی  
متخصص عفونی
CV
دکتر فریده رفیعی
متخصص عفونی
CV
دکتر سمیه نقوی حسینی
پزشک عمومی
CV
دکتر لیلا خدمتی همپا
پزشک عمومی
CV
دکتر احد میانداری
پزشک عمومی
CV
دکتر زهرا خدری
پزشک عمومی
CV
دکتر سیده طاهره سید شکری
پزشک عمومی
CV
دکتر سعید قلی زاده گنبدانی
پزشک عمومی
CV
دکتر لیلا بهگزین
پزشک عمومی
CV
دکتر سمیرا نجفی
پزشک عمومی
CV
دکتر سید ابراهیم موسوی
پزشک عمومی
CV
دکتر جبّار امانی
پزشک عمومی
CV
دکتر عادل عباسی
پزشک عمومی
CV
دکتر علیرضا عالی
پزشک عمومی
CV
دکتر سیدرضا موسوی زاده
پزشک متادون درمانی
CV
   

دفعات مشاهده: 406 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر