واحد تجهیزات پزشکی

نام و نام خانوادگی : الهه احمدی
 سمت : کارشناس تجهیزات پزشکی
تلفن: ۳۳۵۴۴۰۰۱ داخلی ۲۹۳
 
اهم شرح وظایف:
۱- بررسی و کارشناسی مدارک و مستندات به منظور ثبت وسایل پزشکی (تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی ) ، صدور یا لغو پروانه ها و مجوزها درچهارچوب ضوابط و مقررات جاری درحوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی .
۲- مشارکت درتهیه وتدوین آیین نامه ها ، ضوابط ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، چک لیست ها ، فرم ها و معیارهای استاندارد  .
۳-اجرای صحیح و به موقع کلیه ضوابط ، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی .
۴- مشارکت درجلسات کارشناسی و تصمیم گیری .
۵- مشارکت در امور آموزشی عمومی و اختصاصی .
۶-مشارکت درپیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی درمرکز درمانی .
۷- تکمیل و بروز رسانی بانک اطلاعات سامانه و تهیه نرم افزار های مورد نیاز .
۸-انجام بازدیدهای میدانی برحسب نیاز .
۹- بررسی و کارشناسی مدارک و مستندات به منظور خرید وارزیابی کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی .

دفعات مشاهده: 1292 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر