دفتر توسعه آموزش (EDO )

اعضاء واحد EDO

دکتر سیده الناز موسوی عضو هیات علمی گروه روانشناسی           مسئول
دکتر ساعد  مشاور آمار روش تحقیق -عضو هیات علمی گروه روانشناسی        عضو
دکتر شعبانی عضو هیات علمی گروه روانپزشکی           عضو
دکتر قاسمی عضو هیات علمی گروه روانپزشکی            عضو
دکتر فریدی عضو هیات علمی گروه مطالعات اعتیاد          عضو

کمیته تحقیقات دانشجویی درنظر دارد برای این کمیته عضو گیری انجام دهد لذا به منظور عضویت دراین کمیته یک قطعه عکس بهمراه کارت دانشجویی خود را به خانم دکتر سعیده زنوزیان ( سرپرست کمیته ) و یا خانم ابراهیمی تحویل دهید. 
واحد EDO
آئین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها

 به منظور ارتقای کیفی آموزش و ایجاد محیط پویاتر در دانشگاه ها و اجرای مصوبه پانزدهمین جلسه شورای کشوری توسعه آموزش ضروری است که اقدامات زیر در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام گیرد .

  ۱ - واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDO) تحت نظر روسای دانشکده ها در کلیه دانشکده ها به منظور پیشبرد اهداف توسعه ای آموزش پزشکی ایجاد گردد مگر اینکه عدم ضرورت آن به تصویب شورای توسعه آموزش پزشکی آن دانشگاه برسد .

 ۲ - انجام وظایف عمده مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه یعنی هدایت و حمایت علمیفنی برنامه ریزی آموزشی ، آموزش اعضای هیات علمی در زمینه های روش های تدریس و ارزیابی و تحقیق در آموزش، آموزش مداوم، تبیین روش های نوین و موثر آموزشی و توسعه آموزش پزشکی در دانشکده ها و مراکز آموزشیدرمانی مورد تاکید است .

۳ - شورای توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ایجاد و حداقل هر سه ماه یکبار به ریاست رئیس دانشگاه و یا نایب رئیس ایشان ( معاون آموزشی ) و با شرکت رئیس و معاونین دانشکده ها، مسئولین واحدهای مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده ها، معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی و مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ( EDC ) و دبیران آموزش مداوم برای هماهنگی های لازم بین واحدهای موظف در توسعه آموزش پزشکی تشکیل جلسه می دهد .

  ۴ - مصوبات شورا بعد از تصویب ( تأیید نصف بعلاوه یک کل اعضای واجد شرایط رای ) توسط رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط ابلاغ خواهد شد .

  ۵ - مسئولیت پیگیری مصوبات شورا با مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه بوده و لازم است هر سه ماه گزارش مصوبات و نحوه پیشرفت آنها را کتباً به اطلاع معاون آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع برساند و رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت متبوع موظف است پس خوراند لازم را مرتب به آنها ارسال نماید .

 ۶ - مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان بازوی کارشناسی و مشاور فنی معاونت آموزشی دانشگاه، سیاست های کلان آموزشی را تدوین و آن را از طریق معاون آموزشی به شورای آموزشی ارائه می نماید .

  ۷ - واحدهای مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده ها زیر نظر ریاست دانشکده بوده و با مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی ارتباط عملکردی ( فرآیندی ) خواهند داشت و از حمایت های علمیفنی آنها برخوردارخواهند بود

 اعضاء کمیته
دکترسعیده زنوزیان      مسئول کمیته دانشجویی
دکتر فریدی             مسئول کمیته آموزش پاسخگو
دکتر ساعد              مسئول کمیته پژوهش درآموزش
دکتر قاسمی           مسئول کمیته دانش پژوهی آموزشی

دوره پیشرفته دانش پژوهی آموزشی و تدوین فرایندها درجشنواره شهید مطهری جهت ثبت نام کلیک کنید
برنامه عملیاتی واحد EDO مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی درسال ۱۴۰۱
برنامه عملیاتی واحد EDO مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی درسال ۱۴۰۰

برنامه عملیاتی واحد EDO مرکز آموزشی درمانی شهیددکتر بهشتی درسال ۹۹
برنامه عملیاتیواحد EDOمرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی درسال ۹۸

 
جشنواره کشوری شهید مطهری ۱۴۰۰


دفعات مشاهده: 1281 بار   |   دفعات چاپ: 117 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر