دفتر توسعه آموزش (EDO )

اعضاء واحد EDO

دکتر زنوزیان            مسئول

دکتر داداشی           عضو

دکتر شعبانی          عضو

دکتر قاسمی           عضو
 

واحد EDO
آئین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها

 به منظور ارتقای کیفی آموزش و ایجاد محیط پویاتر در دانشگاه ها و اجرای مصوبه پانزدهمین جلسه شورای کشوری توسعه آموزش ضروری است که اقدامات زیر در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام گیرد .

  ۱ - واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDO) تحت نظر روسای دانشکده ها در کلیه دانشکده ها به منظور پیشبرد اهداف توسعه ای آموزش پزشکی ایجاد گردد مگر اینکه عدم ضرورت آن به تصویب شورای توسعه آموزش پزشکی آن دانشگاه برسد .

 ۲ - انجام وظایف عمده مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه یعنی هدایت و حمایت علمیفنی برنامه ریزی آموزشی ، آموزش اعضای هیات علمی در زمینه های روش های تدریس و ارزیابی و تحقیق در آموزش، آموزش مداوم، تبیین روش های نوین و موثر آموزشی و توسعه آموزش پزشکی در دانشکده ها و مراکز آموزشیدرمانی مورد تاکید است .

۳ - شورای توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ایجاد و حداقل هر سه ماه یکبار به ریاست رئیس دانشگاه و یا نایب رئیس ایشان ( معاون آموزشی ) و با شرکت رئیس و معاونین دانشکده ها، مسئولین واحدهای مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده ها، معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی و مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ( EDC ) و دبیران آموزش مداوم برای هماهنگی های لازم بین واحدهای موظف در توسعه آموزش پزشکی تشکیل جلسه می دهد .

  ۴ - مصوبات شورا بعد از تصویب ( تأیید نصف بعلاوه یک کل اعضای واجد شرایط رای ) توسط رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط ابلاغ خواهد شد .

  ۵ - مسئولیت پیگیری مصوبات شورا با مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه بوده و لازم است هر سه ماه گزارش مصوبات و نحوه پیشرفت آنها را کتباً به اطلاع معاون آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع برساند و رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت متبوع موظف است پس خوراند لازم را مرتب به آنها ارسال نماید .

 ۶ - مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان بازوی کارشناسی و مشاور فنی معاونت آموزشی دانشگاه، سیاست های کلان آموزشی را تدوین و آن را از طریق معاون آموزشی به شورای آموزشی ارائه می نماید .

  ۷ - واحدهای مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده ها زیر نظر ریاست دانشکده بوده و با مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی ارتباط عملکردی ( فرآیندی ) خواهند داشت و از حمایت های علمیفنی آنها برخوردارخواهند بود .

برنامه عملیاتی واحد EDO مرکز آموزشی درمانی شهیددکتر بهشتی درسال ۹۹
برنامه عملیاتیواحد EDOمرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی درسال ۹۸ 

جشنواره کشوری شهید مطهری ۱۴۰۰

دفعات مشاهده: 404 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر