واحد آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه

مسئول فنی آزمایشگاه : آقای دکتر سرنا هدایتی
متخصص آسیب شناسی
                          سوپروایزر آزمایشگاه : خانم ف . حاجیلو                              

شرح وظایف اختصاصی هر واحد:
بیوشیمی:
انجام آزمایشات دستی بیوشیمی شامل: کلسیم، آهن، TIBC، بیلی روبین، پروتئین توتال، آلبومین و لیتیوم
 
هماتولوژی و سرولوژی:
انجام آزمایشات بیوشیمی دستگاهی شامل: انجام آزمایش  ESR، PTT،PT به روش دستی و دستگاهی، تعیین گروه خون و انجام آزمایشات سرولوژی شامل: رایت، کومبس رایت، ویدال، کومبس غیر مستقیم،۲ME,CRP,RF,RPR,HIV AB,HCV AB,HBS Ag و B. HCG انجام آزمایشات با دستگاه نایکوکارد ریدر شامل: Hb A۱C, Micro Alb . انجام آزمایشات الکتروفوز شامل Hb Elec,Pro Elec
 
میکروب شناسی:
انجام آزمایشات U/A و U/C (کامل و کشت ادرار) ، S/C (کشت مدفوع) اسمیر و کشت زخم، خلط گلو و مایعات بیولو‍‍‍‍ژیک، استریلیزاسیون محیط های کشت ، نمونه برداری میکروبی از بخش ها و بررسی نمونه های قارچی، محیط سازی ، انجام سایر آزمایشات باکتویولوژیک در واحد.
 
بیوشیمی خون:
 
انجام آزمایشات بیوشیمی دستگاهی شامل: P,ALK,CPK,MB,ALT,AST,TG, Cho, Uric Acid, Cr, Amylase, FBC, Urea, HDL, LDL

 

دفعات مشاهده: 2238 بار   |   دفعات چاپ: 191 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر