امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
نام ونام خانوادگی  :  اسماعیل حیدری
سمت : سرپرست امورمالی
تلفن: ۳۳۵۴۴۰۰۱ داخلی ۲۸۷
                
شرح وظایف:
  ۱. مطالعه قوانین بودجه وسایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها
  ۲. نظارت ومراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای ، جریان امور واحدهای تحت سرپرستی واتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهنمائیهای لازم به منظوربالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد در جهت بهبود امور جاری .
  ۳. رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل مربوط به امور مالی و حسابداری .
  ۴. راهنمائی و کنترل کار حسابداران وتقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابها
  ۵. انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب ، تهیه تراز عملیات ،تهیه وتنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها .
  ۶. نظارت و کنترل دریافت ها و پرداخت ها و هزینه ها و درآمدها و امضاء اسناد مربوطه .
  ۷. هماهنگی و همکاری لازم با مدیریت امور مالی ومدیریت تشکیلات ،آموزش و بودجه برنامه ای دانشگاه متبوعه در خصوص اعتبارات – وهزینه و درآمد و غیره . 
  ۸. ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی .

واحدهای تحت سرپرستی
 حسابدار دریافت و پرداخت : آقای محسن مهدیخانی - تلفن داخلی :  ۲۱۲
کارشناس بررسی اسناد و مدارک : آقای حسن توفیقی
 حسابدار تعهدی : آقای مصطفی سلیمانی -تلفن داخلی :  ۲۰۲
 بایگانی امور مالی : آقای علی مهدیزاده
 حسابدار ترخیص:      آقای حمید سپهری -تلفن داخلی :  ۲۸۴
 مسئول حسابداردرآمد:     آقای عزیز اله زینتی  -تلفن داخلی :  ۲۸۹
 متصدی درآمد: خانمها غائبی - سارا نصیری -روح انگیز نجفی - رقیه نصیری
 اموال :  آقای یداله بهرام - تلفن داخلی :  ۲۳۹
 انبار ملزومات:  آقای مجتبی صیدی - تلفن داخلی :  ۲۲۹
اسناد پزشکی :  خانم غائبی - تلفن داخلی :  ۲۸۹
       

دفعات مشاهده: 1732 بار   |   دفعات چاپ: 157 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر