واحد کارگزینی

نام و نام خانوادگی : امیرحسین رحمتی
سمت  : مسئول کارگزینی
تلفن : ۳۳۵۴۴۰۰۱ داخلی ۲۲۸

اهم شرح وظایف:
۱- صدور احکام کارگزینی از قبیل احکام انتقال،تغییر حقوق و مزایا ، مرخصی، مأموریت، ارتقاء ، طبقه بندی و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
۲- اجرای بخشنامه های دولتی و ابلاغ آنها به سایر پرسنل در مواقع لازم.
۳- ویرایش و تائید احکام وارد شده در سامانه Karmandiran.
۴- تکمیل فرم ارزشیابی پزشکان هر ۳ ماه و نیروهای قراردادی هر ۴ ماه وارسال آن به معاونت مربوطه همکاری با مقام مافوق در تکمیل فرمهای ارزیابی کارکنان در سامانه مربوطه
۵- اجرای مکاتبات لازم با معاونتهای مختلف دانشگاه وهمچنین سایر ادارات و ارگانها.
۶- تهیه پیشنویسها ،خلاصه پرونده استخدامی صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام مافوق.
۷- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء.
۸- انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارمندان،از قبیل تهیه و تنظیم فرم هزینه لباس کارت استخر – تسهیلات بانکی
۹- برنامه ریزی و سرپرستی کارگزینی.
۱۰- تشکیل کمیته های فرعی زیر نظر کمیته های اصلی دانشگاه جهت اعمال مدرک تحصیلی،ارتقاء،احتساب سنوات خدمت و ....
۱۱- انجام امور مربوط به بکارگیری و عقد قرارداد با نیروهای قراردادی.
۱۲- شرکت در کمیته ها و جلسات مختلف.
۱۳- تهیه و تنظیم گواهی انجام کار نیروهای رسمی- پیمانی طرحی و قراردادی به صورت ماهانه و ارسال آن به امور مالی مرکز.
۱۴- تهیه و تنظیم فرمهای مربوط به اضافه کاری،کارانه،و حق مسکن و ارسال آنها به امور مالی.
۱۵- صدور شروع بکار و پایانکار و گواهی اشتغال به کارپرسنل.
۱۶- انجام امور مربوط به تسویه حساب با نیروهای خروجی .
۱۷- ورود اطلاعات مربوط به مرخصی کارمندان در کارت مرخصی و کامپیوتری اعلام مانده مرخصی به متقاضی.
۱۸- اجرای خط مشی های تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم جهت حسن اجرای آنها در جهت رسیدن به اهداف مرکز.
۱۹- پاسخگوئی به سوالات مراجعین در حیطه کاری مربوطه
۲۰- انجام دستورات مقام مافوق در امور مربوطه.
۲۲- تهیه آمار و ارقام درخواستی مراجع زیربط و پیگیری لازم در مورد بروز بودن آمار

دفعات مشاهده: 2143 بار   |   دفعات چاپ: 150 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر