مدیریت اطلاعات سلامت

     
نام و نام خانوادگی : ز . بالتاچی نژاد
سمت : مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت
  
واحد مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی از چهار واحد زیر تشکیل شده است و زیر نظر  مستقیم ریاست و مدیریت بیمارستان فعالیت می‌کند.
  • واحد بایگانی
  • واحد پذیرش 
  • واحد کد گذاری   
  • واحد آمار
فعالیت‌های واحد:
  ۱- نظارت بر کدگذاری بیماری‌ها برابر روش‌های معمول یا براساس طبقه‌بندی بین المللی .
 ۲- نظارت بر کدگذاری برابر روش‌های معمول یا براساس طبقه‌بندی اعمال جراحی .
  ۳- بررسی و تحقیق درباره بهبود فرم‌های مدارک پزشکی، روشهای کار، وسایل ، جا و مکان واحد مدارک پزشکی .
  ۴- شرکت در کمیته های بیمارستانی و عهده داربودن مسئولیت کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و کمیته مرگ و میر .
  ۵- تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستری .
 ۶- کنترل و نظارت بر انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روشهای تعیین شده .
  ۷ - همکاری با دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی جهت انجام کارهای تحقیقاتی .
 ۸- نظارت بر تهیه و تنظیم آمارهای روزانه ، ماهانه و سالانه از تعداد بیماران بستری و مرخص شده و درگذشتگان در بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و احتساب درصدهای اشغال تخت و غیره .
 ۹- پاسخ به مکاتبات مربوط به مدارک پزشکی از قبیل پزشکی قانونی و ارگانهای دیگر با استفاده از سوابق و اطلاعات پزشکی با هماهنگی ریاست ویا مدیریت مرکز .
  ۱۰- نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی آنها و به روز نمودن اطلاعات آنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی .
  ۱۱- شرکت در دوره های آموزش شغلی و مدیریتی .
  ۱۲- توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت .

 

دفعات مشاهده: 1252 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر