دبیرخانه دبیرخانه

نام و نام خانوادگی : فرشته امیری
 سمت : متصدی اموردفتری

تلفن: ۳۳۵۴۴۰۰۱ داخلی ۲۵۰
شرح وظایف:
          ثبت نامه های اتوماسیون
         کنترل پیش نویسهای ارسالی از دفتر ریاست و مدیریت محترم وتبدیل آنها به نامه به واحدهای دانشگاهی
          ارجاع نامه های اتوماسیونی با دستور مدیریت و ریاست محترم به واحدها
          پیگیری نامه های مراجعین حضوری وتلفنی
          پیگیری نامه های درخواستی از مدیریت و ریاست محترم
         کنترل و نظارت نامه های وارده وارسالی به دانشگاه ومراکز دیگر
         ثبت نامه های داخلی مربوط به واحدها در دفتر داخلی و ارسال آنها توسط نامه رسان به واحد ها وبخشها
          تفکیک نامه های اداری و پرسنلی روزانه از یکدیگر جهت ارجاع به بایگانی
          پاسخگویی به مراجعیندفعات مشاهده: 1131 بار   |   دفعات چاپ: 128 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر