حراست

نام و نام خانوادگی  :آقای سیدصادق شفیعی
سمت: مسئول حراست

تلفن : ۳۳۵۴۴۰۰۱ داخلی ۲۸۰
 
 
شرح وظایف :
         برنامه ریزی و طراحی فعالیتهای بیمارستان با توجه به خط مشی تعیین شده
          پیشنهاد بودجه مورد نیاز بیمارستان طبق دستورالعملها و خط مشی های تعیین شده
          ایجاد ارتباط بین فعالیتها و سازماندهی واحدهای تابعه بمنظور اجرای هر چه بهتر وظائف و مسئولیتها
          هدایت و رهبری فعالیتهای واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین آنها و اعمال روشهای مدیریت بمنظور پیشبرد هدفها
          پیش بینی نیروی انسانی وسایر امکانات ونیازهای بیمارستانی و پیشنهاد آن به مقام ذیربط
          نظارت برکار واحدهای تابعه و فعالیتهای کارکنان بیمارستان
          طراحی، توسعه، استقرار و به روز آوری نظام جامع ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی
          بررسی روند فعالیتهای بیمارستان بمنظور شناخت کمبودها، مشکلات عدم کارآیی احتمالی و پیشنهاد راه حلهای مناسب
          پاسخگویی به مراجعین
 

دفعات مشاهده: 1730 بار   |   دفعات چاپ: 161 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر