واحد تغذیه واحد تغذیه

نام ونام خانوادگی :م . قریشی
سمت :مسئول واحد تغذیه
تلفن
:۰۲۴۳۳۵۴۴۰۰۱ داخلی ۲۴۴

شرح وظایف:
۱- سرپرستی و نظارت بر تهیه ،نگهداری،پخت،توزیع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی و رژیم غذائی و در نظر گرفتن مقررات بیمارستان.
۲- تهیه و تدوین فرمولهای خاص غذائی برای بیماران طبق دستور پزشک.
۳- تنظیم برنامه غذائی برای هفته ،ماه و فصلهای مختلف.
۴- نظارت در انتخاب ،سفارش ،تحویل و نگهداری مواد غذائی خام
۵- پیشنهاد و پیگیری انجام آزمایشات لازم از مواد غذائی خام و پخته.
۶- نظارت بر کار و آموزش و آزمایشات لازم جهت کارکنان تحت سرپرستی خود.
۷- پاسخگوئی به مراجعین.
۸- همکاری و دادن نظرات تغذیه ای به کارکنان ر صورت درخواست آنها.
۹- تقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی خود و ارزشیابی منظم آنها.
۱۰- برآورد آمارغذائی و نیازهای تدارکاتی بخش خدمات غذائی.
۱۱- جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه به مراکز ذیصلاح در صورت درخواست.
۱۲- نظارت برامر سلامت و بهداشت کارکنان واحد تغذیه با همکاری و هماهنگی مسئول بهداشت مرکز و کنترل عفونت.
۱۳- نظارت بر وضعیت بهداشت محیط.
۱۴- آموزش به بیمار و بستگان آنها در زمینه رژیم غذائی بیمار.
۱۵- شرکت در سمینارها و باز آموزی ها جهت به روز شدن اطلاعات علمی.
۱۶- انجام کارهای تحقیقاتی در جهت یافتن راهای معتبر و موثر جهت ارائه خدمات مطلوبتر.
۱۷- نظرسنجی از کارکنان و بیماران در زمینه کیفیت و کمیت خدمات تغذیه ای ،ارزیابی این نظرات و تلاش در ارائه خدمات مطلوبتر .
۱۸- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.
۱۹- انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق ومطابق مقررات.


دفعات مشاهده: 1117 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر